CVIS Consulting, s. r. o.

O nás

Společnost CVIS Consulting se zaměřuje na komplexní poradenskou činnost a školení v oblasti podnikové informatiky a řízení organizací. Zabývá se rovněž publikační, přednáškovou a výzkumnou činností orientovanou na podnikové informační systémy, strategické, procesní a projektové řízení.

Odborné  publikace

Hlavní předností našeho poradenského týmu je dlouhodobá orientace na podnikové informační systémy a podrobná znalost českého IT trhu.

Dokladem toho je dlouholetá spolupráce s předními vydavatelstvími a odbornými periodiky, v nichž se věnujeme tématům zaměřeným na ERP, CRM, APS/SCM, BI.

Naše odborné publikace najdete např. v těchto periodicích: Systémová integrace, IT Systems, Systemonline.czeFocus, Extra PC, ICT Revue, iHNed.cz, Finanční řízení & controlling v praxi, Journal of ERP studies (USA).

Jsme autory monografie Informační systémy v podnikové praxi vydané v letech 2006 a 2010 nakladatelstvím Computer Press, která slouží jako učebnice na více jak 20 českých a slovenských univerzitách.

Publikujeme rovněž na prestižních světových fórech. Proto nás můžete najít mj. i v bibliografické citační databázi Web of Science agentury Thomson Reuters.

CVIS

Uvedenou problematikou se zabýváme již deset let jako nezávislí experti. Za tímto účelem jsme založili a řídíme Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS).

CVIS je v současnosti největší odbornou sekcí České společnosti pro systémovou integraci, která sdružuje organizace systematicky se podílející na odborné a výzkumné činnosti CVIS.

CVIS v minulosti spolupracoval na několika analytických či poradenských projektech, například pro společnosti Linet nebo RIM-Tech (dnes Promens). Podílel se také na tvorbě marketingových kampaní, poskytoval odborné konzultace a přednášky, a to např. pro společnosti KARAT Software, SAP ČR, MicrosoftOrtex, ABRA Software nebo Českou manažerskou asociaci.

Do roku 2010 CVIS uspořádal celkem 14 odborných konferencí - Databázový svět a Svět informačních systémů.

Portál CVIS

O problematice podnikových informačních systémů informuje CVIS širokou veřejnost i odbornou komunitu prostřednictvím vlastního portálu www.cvis.cz.

Portál má od roku 2003 mezinárodní registraci v českém i anglickém jazyce a od roku 2010 je pro svou vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a informační hodnotu archivován Národní knihovnou České republiky.

CVIS Consulting

Na základě dlouhodobých zkušeností, znalostí a realizace projektů v rámci CVIS jsme v roce 2008 založili poradenskou společnost CVIS Consulting s. r. o., abychom mohli lépe plnit požadavky našich klientů.

CVIS se bude nadále orientovat na vědeckou, publikační a výzkumnou činnost nekomerčního charakteru. V rámci CVIS Consulting s. r. o. budeme nadále realizovat poradenství a veškeré komerční aktivity.

Copyright © 2008, CVIS Consulting s. r. o. | Designed by Bajola